AK Tišnov, Alšova 976, 666 01 Tišnov, IČO 26599546
tel. 608 080 590, email: martin.sebera@email.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Tišnov, 27-8624350267 / 0100Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z A T L E T I C K É S O U T Ě Ž E 2 0 0 6

ING. KAREL PILNÝ DR. LADISLAV KŇÁKAL

předseda ČAS předseda soutěžní komise ČAS

Obsah Strana
Termínová listina 3
Rozpisy mistrovství České republiky 7

HALA

Leden
4. 1. halová středa Jablonec nad Nisou
7. Přebor Středočeského kraje mužů, žen, juniorů, juniorek, Praha-Strahov dorostenců a dorostenek
Župní sokolský skokanský přebor Opava
8. Přebor Středočeského kraje starších žáků a starších žákyň Praha-Strahov
10. 1. veřejné závody PAS Praha-Stromovka
11. 2. halová středa Jablonec nad Nisou
13. 2. veřejné závody PAS Praha-Strahov
14. Přebor Královéhradeckého a Pardubického kraje mužů, Praha-Strahov žen, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň
Regionální přebor Olomouc
Slezská laťka Opava
14.-15. Přebor Libereckého kraje mužů, žen, juniorů, juniorek, Jablonec nad Nisou dorostenců a dorostenek v chůzi a vícebojích
Pražské víceboje Praha-Stromovka
15. Zahajovací závody Ostrava
3. veřejné závody PAS Praha-Stromovka
16. Beskydská laťka Třinec
17. 4. veřejné závody PAS Praha-Stromovka
18. 3. halová středa Jablonec nad Nisou
Ostravská laťka Ostrava
21. Přebor Libereckého kraje dorostenců a dorostenek Jablonec nad Nisou
Přebor kraje Olomouc mužů, žen, juniorů, juniorek, Olomouc dorostenců a dorostenek ve vrhu koulí
Přebor kraje Olomouc starších žáků a starších žákyň Olomouc
Přebor Moravskoslezského kraje mužů, žen, juniorů, Opava juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň ve skoku o tyči
Přebor Moravskoslezského kraje starších žáků a starších Ostrava žákyň
Hustopečské skákání MOOS plus Hustopeče
21.-22. Přebor Prahy mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců Praha-Strahov a dorostenek
22. Přebor Moravskoslezského kraje mužů, žen, juniorů, Ostrava juniorek, dorostenců a dorostenek
24. 5. veřejné závody PAS Praha-Stromovka
25. 4. halová středa Jablonec nad Nisou
Mítink IAAF Moskva
Mítink EAA Bydhošť
27.-28. Mistrovství MaS mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců Olomouc a dorostenek ve vícebojích
28. Mistrovství MaS mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, Olomouc dorostenek, starších žáků a starších žákyň ve vrhu koulí
Přebor Jihočeského kraje mužů, žen, starších žáků Praha-Strahov a starších žákyň
Jablonecká hala 2006 Jablonec nad Nisou
Otrokovický halový mítink Otrokovice
29. Mistrovství MaS starších žáků a starších žákyň (1. část) Ostrava
Přebor Ústeckého kraje mužů, žen, dorostenců Praha-Strahov a dorostenek
Přebor kraje Olomouc mužů, žen, juniorů, juniorek, Olomouc dorostenců a dorostenek
Mítink IAAF Karlsruhe
Mezinárodní mítink Bratislava
31. 6. veřejné závody PAS Praha-Strahov
Mezinárodní mítink Vídeň

Únor

1. 5. halová středa Jablonec nad Nisou
2. Mítink IAAF Stockholm
3. Mítink IAAF New York
4. Mistrovství MaS mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek Bratislava
Mistrovství MaS starších žáků a starších žákyň (2. část) Bratislava
Přebor Libereckého kraje mužů, žen, juniorů a juniorek Jablonec nad Nisou
Přebor kraje Vysočina mužů, žen, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň Praha-Strahov
Mezinárodní mítink Praha-Stromovka
Mítink IAAF Stuttgart
Mítink EAA Samara
4.-5. Mítink EAA ve vícebojích Tallinn
5. Mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň Praha-Strahov
7. 1. vítkovické halové úterý Ostrava
7. veřejné závody PAS Praha-Stromovka
8. 6. halová středa Jablonec nad Nisou
10. Mezinárodní mítink Erfurt
10.-12. Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek ve vícebojích Praha-Stromovka
11. Přebor Ústeckého kraje starších žáků a starších žákyň Praha-Strahov
Memoriál Karla Líbala Jablonec nad Nisou
Mítink IAAF Valencia
11.-12. Mezistátní utkání ČR-Francie-Nizozemí-Španělsko- -Velká Británie mužů a žen ve vícebojíchPraha-Stromovka
12. Mezinárodní mítink Bratislava
Mezinárodní mítink Lipsko
14. Brněnská laťka Valosun 2006 Brno
2. vítkovické halové úterý Ostrava
8. veřejné závody PAS Praha-Stromovka
Banskobystrická laťka Banská Bystrica
15. 7. halová středa Jablonec nad Nisou
16. Jablonecká laťka 2006 Jablonec nad Nisou
17. Mezinárodní mítink Düsseldorf
18. Mistrovství ČR veteránů Praha-Strahov
Mítink IAAF Birmingham
Mítink EAA Doněck
18.-19. Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek Praha-Stromovka
20. Pražská tyčka 2006 Praha-Strahov
21. 9. veřejné závody PAS Praha-Stromovka
22. Čejkovická laťka Čejkovice
8. halová středa Jablonec nad Nisou
22.-23. Přebor Prahy starších žáků a starších žákyň Praha-Strahov
24. Mítink EAA (do 19 let) Moskva
25. Přebor Libereckého kraje starších žáků a starších žákyň Jablonec nad Nisou
Mítink IAAF Atény
25.-26. Mistrovství ČR mužů a žen Praha-Stromovka
26. Mítink IAAF Gent
27. 10. veřejné závody PAS Praha-Stromovka
28. 3. vítkovické halové úterý Ostrava

Březen

3. Mítink IAAF Liévin
Mezinárodní mítink Chemnitz
4.-5. Mistrovství ČR žáků a žákyň Praha-Strahov
5. EVROPSKÝ POHÁR LIÉVIN
10.-12. MISTROVSTVÍ SVĚTA MOSKVA
15.-20. Mistrovství světa veteránů Linec
18. Přebor Libereckého kraje starších žáků a starších žákyň ve vícebojích Jablonec nad Nisou
Valašská laťka Valašské Meziříčí

* * * * *

ROZPISY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Základní ustanovení

a)    Závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této brožurky.

b)   Pořadatelem všech mistrovství České republiky (dále jen mistrovství) a vlastníkem všech marketingových práv k těmto mistrovstvím je Český atletický svaz (dále jen ČAS), který tato práva přenesl na spol. s r. o. Česká atletika.

ČAS pověřuje technickým zajištěním jednotlivých mistrovství atletické oddíly a kluby (dále jen pořadatelé), s kterými spol. s r. o. Česká atletika za tímto účelem uzavírá písemné smlouvy.

Věkové kategorie

Muži a ženy Nar. 1986 a dříve

Junioři a juniorky 1987 - 1988

Dorostenci a dorostenky 1989 - 1990 Starší žáci a starší žákyně 1991 - 1992 Mladší žáci a mladší žákyně 1993 - 1994Přihlášky

a)    Přihlášky podávají atletické oddíly a kluby (dále jen oddíly), a to :

-     u mistrovství v hale a v halových vícebojích na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz),

-     u mistrovství v chůzi poštou, faxem nebo elektronickou poštou na adresy uvedené
u rozpisů jednotlivých mistrovství.

b)   Přehled mistrovství s uvedením termínů podání přihlášek :

Mistrovství Termín podáníMuži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky  Do 6. února 2006

v halových vícebojích

Junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky v hale Do 13. února 2006

Muži a ženy v hale Do 20. února 2006

Muži v chůzi na 50 km a muži a ženy do 22 let v chůzi na 20 km Do 27. února 2006

Žáci a žákyně v hale Do 27. února 2006

Muži a ženy v chůzi na 20 km Do 3. dubna 2006

c)    Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované individuální soutěže a u mistrovství v hale
a v halových vícebojích i nejlepšího výkonu docíleného v přihlašované soutěži, včetně data a místa jeho dosažení.

Štafety se u mistrovství v hale přihlašují až v místě konání závodů.

d)   K účasti na mistrovstvích v hale a v halových vícebojích budou technickými delegáti zařazeni závodníci, resp. závodnice :

-     obhajující titul „Mistr, resp. Mistryně, České republiky (dále jen ČR)“ z roku 2005,
a to i bez splněného účastnického limitu,

-     kteří v období od 1. dubna 2005 do dne uzávěrky přihlášky splnili účastnický limit A, resp. u soutěží v chůzi limit, stanovený pro přihlašovanou soutěž v rozpisu příslušného mistrovství.

Bude-li takto zařazených závodníků, resp. závodnic, méně, než je počet startujících uvedený v následující tabulce, mohou techničtí delegáti doplnit startovní listinu do tohoto počtu o závodníky, resp. závodnice, kteří v období od 1. listopadu 2005 do dne uzávěrky přihlášky splnili účastnický limit B stanovený pro přihlašovanou soutěž
v rozpisu příslušného mistrovství.

Počet startujících

 Disciplína

Muži

Junioři

Dorostenci

Žáci

 

Ženy

Juniorky

Dorostenky

Žákyně

 60 m

32

24

24

30

 150 m

-

-

-

24

 200 m

20

20

20

-

 300 m

-

-

-

24

 400 m

24

24

24

-

 800 m

24

24

24

24

 1500 m

24

16

16

16

 3000 m

16

16

16

16

 60 m př.

24

24

24

24

 Výška

16

16

16

16

 Tyč

16

16

16

16

 Dálka

16

16

16

16

 Trojskok

16

16

16

-

 Koule

16

16

16

16

 Sedmiboj/Pětiboj

16

16

16

-

Startují

a)   Startují závodníci a závodnice příslušné věkové kategorie, příp. mladší uvedení
v rozpisech jednotlivých mistrovství v rozsahu závodění své věkové kategorie, kteří byli
k účasti na mistrovstvích přihlášeni a u mistrovství v hale a v halových vícebojích
i zařazeni technickými delegáty a prezentovali se v časech uvedených u rozpisů příslušných mistrovství, a to :

-     u mistrovství v hale a v halových vícebojích na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz),

-     u mistrovství v chůzi v závodní kanceláři a předložili zde platný registrační průkaz ČAS.

Rozsahem závodění se rozumí mistrovské a doplňkové disciplíny.

b)   Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají oddíly.

c)    U mistrovství v hale budou ze všech dalších startů v soutěži, včetně štafet, vyloučeni závodníci, resp. závodnice, kteří vůbec nenastoupili k soutěži, k níž byli prezentováni, nebo kteří nenastoupili k dalšímu kolu soutěže, do něhož postoupili z rozběhu, příp. meziběhu, pokud tato absence nebyla omluvena úředním potvrzením od lékaře závodů, za nenastoupení k soutěži se považuje i skutečnost, že závodník, resp. závodnice, podle názoru vrchního rozhodčího, nesoutěží čestně, s vynaložením dostatečného úsilí.

Omezení startu

a)    Závodníci, resp. závodnice, nar. 1987 - 1988 mohou na mistrovstvích v jednom dni startovat pouze v jednom běhu na 1500 m a delším.

b)   Závodníci, resp. závodnice, nar. 1989 - 1994 mohou na mistrovstvích v jednom dni startovat pouze v jednom běhu na 800 m a delším.

c)    Závodníci, resp. závodnice, nar. 1995 a mladší nemohou na mistrovstvích startovat.

Technická ustanovení

a)    Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. bermudy) nebo v oddílové kombinéze.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

b)   Odpadnou-li plánované rozběhy, příp. meziběhy, uskuteční se finále vždy v čase finále.

c)    Základní výšky a zvyšování ve výšce a v tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti pro každé mistrovství zvlášť.

d)   V trojskoku je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště stanovena na :

-     13 m pro soutěž mužů,

-     11 m pro soutěže žen, juniorů a dorostenců,

-     9 m pro soutěže juniorek a dorostenek.

e)    Všichni závodníci, resp. závodnice, jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni.

Pořadatelé jsou povinni zajistit odpovídající podmínky pro provedení dopingových kontrol podle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu a pokynů dopingových komisařů.

Protesty a odvolání

a)    Protesty týkající se výsledků nebo průběhu závodu musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení výsledků tohoto závodu (pravidlo 146 odst. 2, 3 a 4 Pravidel atletiky).

b)   Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává písemně podle pravidla 146 odst. 3 a 5 Pravidel atletiky doložené vkladem ve výši 500 Kč, a to jury, která se skládá
z technického delegáta, ředitele závodů a hlavního rozhodčího.

c)    Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch ČAS.

Tituly a odměny

a)    Vítěz, resp. vítězka, každé soutěže získává titul „Mistr, resp. Mistryně, ČR na rok 2006 v .....
v kategorii .....“ a obdrží medaili a diplom.

b)   Závodníci, resp. závodnice, kteří se umístí na 2. a 3. místě, obdrží medaili a diplom.

c)    Tituly a odměny se udělují pouze v případě, že se na start závodu dostavili a závod zahájili alespoň 3 závodníci, resp. závodnice, ze 2 atletických oddílů.

Závěrečná ustanovení

a)    Případné změny a doplňky těchto společných ustanovení může provádět jen soutěžní komise ČAS, a to formou závazné úřední zprávy zveřejněné na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

b)   Upřesnění těchto společných ustanovení je uvedeno v rozpisech jednotlivých mistrovství.

c)    Ubytování a stravování si zajišťují atletické oddíly samy.

d)   Pořadatelé jednotlivých mistrovství jsou povinni vydat pokyny obsahující nabídku ubytování
a stravování a upřesňující některá ustanovení příslušných rozpisů a zveřejnit je nejpozději
4 týdny před zahájením příslušného mistrovství na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

e)    Techničtí delegáti mají právo upravit časový pořad mistrovství v hale podle počtu prezentovaných závodníků a závodnic tak, aby byl zajištěn hladký průběh závodů.

f)     Pořadatelé mistrovství v chůzi, která se uskuteční v rámci veřejných závodů, jsou povinni vyhlásit samostatně výsledky mistrovství a samostatně výsledky veřejného závodu a zpracovat výsledkové listiny zvlášť pro mistrovství a zvlášť pro veřejný závod.

g)    V termínech konání všech mistrovství mužů a žen nebudou závodníkům a závodnicím udělovány sportovně technické souhlasy ke startům v zahraničí.

MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ, ŽEN, JUNIORŮ, JUNIOREK,
DOROSTENCŮ A DOROSTENEK V HALOVÝCH VÍCEBOJÍCH

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl PSK Olymp Praha.

Datum

Pátek 10. února 2006 - muži (ČR), ženy (ČR), junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky.

Sobota 11. února 2006 - muži (ČR, MU), junioři, dorostenci.

Neděle 12. února 2006 - muži (MU), ženy (MU).

Místo

Praha - hala Otakara Jandery ve Stromovce.

Vedoucí činovníciOrganizační delegát Dr. Vladimír Tikal Technický delegát  Milan Urban

Ředitel závodů Dr. Ladislav Kárský

Hlavní rozhodčí Jan Třmínek

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 1. do pondělí 6. února 2006, uzávěrka přihlášek je v pondělí 6. února 2006 ve 24.00 hodin.

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 8. do čtvrtka 9. února 2006, ukončení prezentace je ve čtvrtek 9. února 2006 v 18.00 hodin.

Startují

Muži a ženy, junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

(v kategoriích mužů a žen budou do mistrovství ČR zahrnuti i závodníci a závodnice reprezentující ČR v mezistátním utkání ČR - Francie - Nizozemí - Španělsko - Velká Británie)

Soutěže

Muži, junioři, dorostenci - sedmiboj.

 (60 m, dálka, koule, výška - 60 m př., tyč, 1000 m)

Ženy, juniorky, dorostenky - pětiboj.

 (60 m př., výška, koule, dálka, 800 m)

Účastnické limity

 

Sedmiboj

Pětiboj

 

Limit A

Limit B

Limit A

Limit B

 Muži

4900

4700

-

-

 Desetiboj

6400 nebo 6300*

-

-

-

 Junioři

4350

4150

-

-

 Desetiboj

5500 nebo 5600**

-

-

-

 Dorostenci

4250

4050

-

-

 Desetiboj

5400

-

-

-

 Devítiboj

4800***

-

-

-

 Ženy

-

-

3400

3200

 Sedmiboj

-

-

4500

-

 Juniorky

-

-

3200

3000

 Sedmiboj

-

-

4000 nebo 4000**

-

 Dorostenky

-

-

3200

3000

 Sedmiboj

-

-

3900 nebo 3900***

-

* Výkony docílené v období od 1. dubna 2005 do 31. prosince 2005 v rozsahu závodění kategorie juniorů - platí pouze pro ročník 1986.

** Výkony docílené v období od 1. dubna 2005 do 31. prosince 2005 v rozsahu závodění kategorií dorostenců a dorostenek - platí pouze pro ročník 1988.

*** Výkony docílené v období od 1. dubna 2005 do 31. prosince 2005 v rozsahu závodění kategorií starších žáků a starších žákyň - platí pouze pro ročník 1990.

Výdej startovních čísel

Bude probíhat v pátek 10. února 2006 od 08.00 hodin v hale Otakara Jandery ve Stromovce.

Začátek závodůV pátek 10. února 2006 v 10.00 hodin, v sobotu 11. února 2006 v 09.00 hodin, v neděli 12. února 2006 v 10.00 hodin.

* * * * *

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ, JUNIOREK, DOROSTENCŮ A DOROSTENEK V HALE

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl PSK Olymp Praha.

Datum

Sobota 18. a neděle 19. února 2006.

Místo

Praha - hala Otakara Jandery ve Stromovce.

Vedoucí činovníci

Organizační delegát Dr. Vladimír Tikal

Technický delegát Vladimír Černý

 Dr. Ladislav Kňákal

Ředitel závodů Dr. Ladislav Kárský

Hlavní rozhodčí Adriana Dvořáková

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 8. do pondělí 13. února 2006, uzávěrka přihlášek je v pondělí 13. února 2006 ve 24.00 hodin.

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 15. do pátku 17. února 2006, ukončení prezentace je v pátek 17. února 2006 v 18.00 hodin.

Startují

Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickými delegáty.

(v individuálních soutěžích je přípustný start jen ve své věkové kategorii, ve štafetách pak mohou startovat v kategoriích juniorů a juniorek i dorostenci a dorostenky a v kategoriích dorostenců
a dorostenek i starší žáci a starší žákyně, nejvýše však 2 v jedné štafetě)

SoutěžeJunioři - 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, 5000 m chůze, výška, tyč, dálka, trojskok, koule.

Juniorky - 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, 3000 m chůze, výška, tyč, dálka, trojskok, koule.

Dorostenci - 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, 5000 m chůze, výška, tyč, dálka, trojskok, koule.

Dorostenky - 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, 3000 m chůze, výška, tyč, dálka, trojskok, koule.

Účastnické limity
Disciplína

Junioři

Juniorky

 

Limit A

Limit B

Limit A

Limit B

 60 m

7.24

7.34h

8.04

8.14h

 100 m

11.24

-

12.74

-

 200 m

23.10h nebo 22.60

23.40h

26.20h nebo 25.70

26.50h

 400 m

51.50h nebo 50.40

52.00h

1:00.50h nebo 59.40

1:01.00h

 400 m př.

54.40

-

1:04.40

-

 800 m

1:58.5

2:01.5h

2:20.0

2:25.0h

 1500 m

4:07.5

4:15.0h

5:00.0

5:10.0h

 3000 m

9:10.0

9:20.0h

11:25.0

11:40.0h

 5000 m

15:50.0

-

-

-

 3000/2000 m př.

10:00.0

-

8:00.0

-

 60 m př.

8.84

9.04h

9.34

9.54h

 110/100 m př.

16.04 nebo 15.14*

-

15.54 nebo 15.14*

-

 4x200 m

Bez limitu

Bez limitu

 5000/3000 m chůze

30:00.0/17:30.0**

31:40.0/18:30.0**

 10000 m chůze

1:01:40.0**

1:05:00.0**

 Výška

1.95

1.91h

1.65

1.61h

 Tyč

4.20

4.00h

3.00

2.80h

 Dálka

6.80

6.60h

5.50

5.30h

 Trojskok

13.70

13.25h

11.00

10.55h

 Koule

14.00 nebo 15.00*

13.40h

11.50 nebo 12.50*

10.90h

* Výkony docílené v období od 1. dubna 2005 do 31. prosince 2005 v rozsahu závodění kategorií dorostenců a dorostenek - platí pouze pro ročník 1988.

** Limity lze docílit na závodech v hale, na dráze i na silnici.

 Disciplína

Dorostenci

Dorostenky

 

Limit A

Limit B

Limit A

Limit B

 60 m

7.44

7.54h

8.14

8.24h

 100 m

11.44

-

12.84

-

 200 m

23.70h nebo 23.20

24.00h

26.30h nebo 25.80

26.60h

 150 m

17.80*

-

19.50*

-

 400 m

53.40h nebo 52.30

53.90h

1:00.60h nebo 59.50

1:01.10h

 400 m př.

56.30

-

1:04.50

-

 300 m

39.00*

-

42.60*

-

 800 m

2:03.0

2:06.0h

2:22.5

2:27.5h

 1500 m

4:15.0

4:22.5h

5:02.5

5:12.5h

 2000/1500 m př.

6:30.0

-

5:50.0

-

 3000 m

9:30.0

9:40.0h

11:30.0

11:45.0h

 2000/1500 m př.

6:30.0

-

5:50.0

-

 60 m př.

8.64

8.84h

9.14

9.34h

 110/100 m př.

15.34 nebo 14.54*

-

15.34 nebo 15.84*

-

 4x200 m

Bez limitu

Bez limitu

 5000/3000 m chůze

31:40.0/18:45.0**

33:20.0/19:45.0/**

 Výška

1.90

1.86h

1.63

1.59h

 Tyč

3.80

3.60h

2.95

2.75h

 Dálka

6.45

6.25h

5.45

5.25h

 Trojskok

12.80

12.35h

10.90

10.45h

 Koule

14.00 nebo 14.50*

13.40h

12.40

11.80h

* Výkony docílené v období od 1. dubna 2005 do 31. prosince 2005 v rozsahu závodění kategorií starších žáků a starších žákyň - platí pouze pro ročník 1990.

** Limity lze docílit na závodech v hale, na dráze i na silnici.

Výdej startovních čísel

Bude probíhat v pátek 17. února 2006 od 16.00 do 18.00 hodin ve víceúčelové hale ve Stromovce, v sobotu 18. a v neděli 19. února 2006 od 08.00 hodin v rozcvičovacím stanu na atletickém stadionu ve Stromovce.

Časový pořad

Sobota 18. února 2006
10.00 60 m př. Dky R Tyč Dky Dálka Jři
10.15 60 m př. Jky R
10.30 60 m př. Dci R
10.45 60 m př. Jři R
11.00 60 m Dky R
11.15 60 m Jky R
11.30 60 m Dci R
11.45 60 m Jři R Dálka Jky
12.00 60 m př. Dky F
12.15 60 m př. Jky F
12.30 60 m př. Dci F
12.45 60 m př. Jři F
13.00 60 m Dky F Tyč Jky
13.10 60 m Jky F
13.20 60 m Dci F
13.30 60 m Jři F Dálka Dci
14.00 3000 m chůze Dky F Výška Dky
3000 m chůze Jky F
14.30 5000 m chůze Dci F
5000 m chůze Jři F
15.00 800 m Dky R
15.15 800 m Jky R Dálka Dky
15.30 800 m Dci R
15.45 800 m Jři R
16.00 400 m Dky R Výška Jky Tyč Dci
16.15 400 m Jky R
16.30 400 m Dci R
16.45 400 m Jři R
17.00 3000 m Dky F Trojskok Jři
17.15 3000 m Jky F
17.30 3000 m Dci F
17.45 3000 m Jři F

Neděle 19. února 2006

09.30 Výška Dci Koule Dky Trojskok Jky
10.00 200 m Dky R
10.15 200 m Jky R
10.30 200 m Dci R Tyč Jři
10.45 200 m Jři R Koule Jky
11.00 800 m Dky F Trojskok Dci
11.10 800 m Jky F
11.20 800 m Dci F
11.30 800 m Jři F Výška Jři
11.40 400 m Dky F
11.50 400 m Jky F
12.00 400 m Dci F Koule Dci
12.10 400 m Jři F
12.20 200 m Dky F
12.30 200 m Jky F Trojskok Dky
12.40 200 m Dci F
12.50 200 m Jři F
13.00 1500 m Dky F
13.10 1500 m Jky F
13.20 1500 m Dci F Koule Jři
13.30 1500 m Jři F
13.40 4x200 m Dky F
13.50 4x200 m Jky F
14.00 4x200 m Dci F
14.10 4x200 m Jři F

MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ A ŽEN V HALE
Pořadatel
Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl PSK Olymp Praha.
Datum
Sobota 25. a neděle 26. února 2006.
Místo
Praha - hala Otakara Jandery ve Stromovce.Vedoucí činovníci
Organizační delegát Dr. Vladimír Tikal
Technický delegát Dr. Ladislav Kňákal
Oldřich Zvolánek
Ředitel závodů Dr. Ladislav Kárský
Hlavní rozhodčí Ing. Petr Utěkal, CSc.Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 15. do pondělí 20. února 2006, uzávěrka přihlášek je v pondělí 20. února 2006 ve 24.00 hodin.

Prezentace
Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 22. do pátku 24. února 2006, ukončení prezentace je v pátek 24. února 2006 v 18.00 hodin.

Startují
Muži a ženy, příp. junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickými delegáty.

Soutěže
Muži - 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule.
Ženy - 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule.

Účastnické limity

 Disciplína

Muži

Ženy

 

Limit A

Limit B

Limit A

Limit B

 60 m

7.04

7.14h

7.84

7.94h

 100 m

10.94

-

12.34

-

 200 m

22.30h nebo 21.90

22.60h

25.60h nebo 25.20

25.90h

 400 m

50.00h nebo 48.90

50.50h

58.40h nebo 57.30

58.90h

 400 m př.

52.90

-

1:02.30

-

 800 m

1:55.5h nebo 1:54.0

1:57.0h

2:17.0h nebo 2:14.0

2:20.0h


 1500 m

3:58.0

4:03.0h

4:43.0

4:53.0h

 3000 m

8:40.0

8:50.0h

10:15.0

10:30.0h

 5000 m

15:10.0

-

17:30.0

-

 3000 m př.

9:20.0

-

11:15.0

-

 60 m př.

8.44

8.64h

9.04

9.24h

 110/100 m př.

15.04

-

14.64

-

 4x400 m

Bez limitu

Bez limitu

 Výška

2.07

2.04h

1.75

1.72h

 Tyč

4.80

4.60h

3.40

3.20h

 Dálka

7.25

7.05h

5.80

5.60h

 Trojskok

14.60

14.15h

12.20

11.75h

 Koule

16.00

15.40h

13.00

12.40h

Výdej startovních čísel

Bude probíhat v pátek 24. února 2006 od 16.00 do 18.00 hodin ve víceúčelové hale ve Stromovce, v sobotu 25. února 2006 od 10.00 hodin a v neděli 26. února 2006 od 11.00 hodin
v rozcvičovacím stanu na atletickém stadionu ve Stromovce.

Časový pořad
Sobota 25. února 2006
12.00 Tyč Ž
14.00 60 m Ž R
14.15 60 m M R
14.30 60 m př. Ž R Trojskok M
14.45 60 m př. M R
15.00 60 m Ž M
15.15 60 m M M
15.30 60 m př. Ž F
15.45 60 m př. M F
16.00 60 m Ž F Tyč M
16.15 60 m M F
16.30 800 m Ž R Trojskok Ž
16.45 800 m M R
17.00 400 m Ž R
17.15 400 m M R
17.30 3000 m Ž F
17.45 3000 m M F
18.00 1500 m Ž R
18.15 1500 m M R

Neděle 26. února 2006
13.00 Výška Ž Koule Ž Dálka M
14.00 200 m Ž R
14.15 200 m M R
14.30 800 m Ž F Koule M
14.40 800 m M F
14.50 400 m Ž F
15.00 400 m M F Výška M Dálka Ž
15.20 200 m Ž F
15.30 200 m M F
15.50 1500 m Ž F
16.00 1500 m M F
16.20 4x400 m Ž F
16.30 4x400 m M F

* * * * *

MISTROVSTVÍ ČR ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ V HALE

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub ASK Slavia Praha.

Datum

Sobota 4. a neděle 5. března 2006.

Místo

Praha - přetlaková hala na Strahově.

Vedoucí činovníci

Organizační delegát Dr. Ladislav Kňákal

Technický delegát Jiří Hetfleiš

 Karel Šebelka

Ředitel závodů Ing. Josef Šrámek

Hlavní rozhodčí Ing. Ferdinand Bort

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 22. do pondělí 27. února 2006, uzávěrka přihlášek je v pondělí 27. února 2006 ve 24.00 hodin.

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od
středy 1. do pátku 3. března 2006, ukončení prezentace je v pátek 3. března 2006 v 18.00 hodin.

Startují

Starší žáci a starší žákyně, příp. mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickými delegáty.

Soutěže

Žáci - 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 3x300 m, 3000 m chůze, výška, tyč, dálka, koule.

Žákyně - 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 3x300 m, 3000 m chůze, výška, tyč, dálka, koule.

Účastnické limity

 Disciplína

Žáci

Žákyně

 

Limit A

Limit B

Limit A

Limit B

 60 m

7.64

7.79h

8.24

8.39h

 150 m

18.20h nebo 18.00

18.60h

19.90h nebo 19.70

20.30h

 300 m

40.00h nebo 39.40

40.80h

43.60h nebo 43.00

44.40h

 800 m

2:10.0

2:15.0h

2:25.0

2:32.5h

 1500 m

4:35.0

4:45.0h

5:05.0

5:20.0h

 1500 m př.

5:10.0

-

-

-

 3000 m

10:45.0

11:00.0h

-

-

 1500 m př.

5:10.0

-

-

-

 60 m př.

8.94

9.24h

9.84

10.14h

 100 m př.

14.74

-

16.04

-

 3x300 m

Bez limitu

Bez limitu

 3000 m chůze

21:00.0*

22:00.0*

 Výška

1.80

1.74h

1.60

1.54h

 Tyč

3.10

2.80h

2.60

2.30h

 Dálka

6.00

5.75h

5.15

4.90h

 Koule

13.00 nebo 13.50**

12.00h

11.50

10.50h

* Limity lze docílit na závodech v hale, na dráze i na silnici.

** Výkony docílené v období od 1. dubna 2005 do 31. prosince 2005 v rozsahu závodění kategorie mladších žáků - platí pouze pro ročník 1992.

Výdej startovních čísel

Bude probíhat v sobotu 4. března 2006 od 11.00 hodin a v neděli 5. března 2006 od 08.00 hodin
v přetlakové hale na Strahově.

Časový pořad

Sobota 4. března 2006
13.30 Tyč D
14.00 60 m D R
14.15 60 m H R
14.30 60 m př. D R
14.45 60 m př. H R
15.00 60 m D M
15.15 60 m H M Dálka D
15.30 60 m př. D F
15.45 60 m př. H F
16.00 60 m D F
16.15 60 m H F
16.30 3000 m chůze D F Tyč H
17.00 3000 m chůze H F Výška D Dálka H
17.30 800 m D R
17.45 800 m H R
18.00 300 m D R
18.15 300 m H R
18.30 3000 m H F

Neděle 5. března 2006
10.00 Koule D
10.20 150 m D R
10.40 150 m H R
11.00 800 m D F Výška H
11.10 800 m H F
11.20 300 m D F
11.30 300 m H F Koule H
11.40 150 m D F
11.50 150 m H F
12.00 1500 m D F
12.15 1500 m H F
12.30 3x300 m D F
12.45 3x300 m H F