AK Tišnov, Alšova 976, 666 01 Tišnov, IČO 26599546
tel. 608 080 590, email: martin.sebera@email.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Tišnov, 27-8624350267 / 0100pořádá

Atletický čtyřboj pro děti (60 m, dálka, míček, vytrvalost)
22. v historii

Místo konání: Tišnov, hřiště u ZŠ nám. 28. října (GPS: 49°21'2.909"N, 16°25'23.790"E, odkaz na mapy.cz)
Den konání: neděle 5. června 2016 v 9.00 hod.


Kategorie

Ročník narození

předpřípravka II – chlapci a dívky

2009 až 5.6.2013

60 m, dálka, míček, 200 m

předpřípravka I – chlapci a dívky

2007-2008

60 m, dálka, míček, 400 m

přípravka – chlapci

2005-2006

60 m, dálka, míček, 600 m

přípravka – dívky

2005-2006

60 m, dálka, míček, 600 m

mladší žáci

2003-2004

60 m, dálka, míček, 800 m

mladší žákyně

2003-2004

60 m, dálka, míček, 600 m

starší žáci

2001-2002

60 m, dálka, vrh koulí, 1000 m

starší žákyně

2001-2002

60 m, dálka, vrh koulí, 800 m


Pořadatel

Atletický klub AK Tišnov

Hlavní rozhodčí

Martin Sebera

Závodní kancelář, šatny

ZŠ nám. 28. října v Tišnově (závodní kancelář otevřena od 8.15 hod)

Přihlášky

PŘIHLAŠUJTE OD 4.5.2016!!! výhradně elektronicky na této adrese.
Přihlašovat je možné do 4. 6. 2016, 23:59 hod.
Seznam přihlášených

!!! V nejmladší kategorii startují děti starší 3 let (v době konání závodu) !!!
Tzn. datum narození 5. 6. 2013 a starší.
Reagujeme tak na velký počet závodníků a tím velmi dlouhé trvání závodů. Děti mladší 3 let si mohou disciplíny zkusit v průběhu závodů, pokud nebudou na sektorech probíhat soutěže.

Prezentace závodníků

nejpozději v 8.45 hod.

Startovné

dobrovolné: výtěžek bude použit ve prospěch sbírky Oči dokořán
web a facebook. Pořadatelem sbírky je Petra Konečná z Tišnova.

Sbírka Oči dokořán podporuje školu CBE Christine v Kambodži v JV Asii. Sbírka probíhá od července 2012 a teprve na podzim 2013 dostala název Oči dokořán. Sbírka pro školu vznikla zcela spontánně „na cestách“ a zcela nezištně pokračuje ve snaze zlepšit podmínky a prostředí pro vzdělávání a zdravý vývin dětí.

Technické podmínky

Závodí se podle pravidel atletiky.

Výsledky

Obdrží všichni zúčastnění na požádání e-mailem a budou zveřejněny na webu AK Tišnov.

Ceny

diplom + věcná cena, první 3 závodníci medaile.

Po vyhlášení výsledků čtyřboje a trojboje bude uskutečněna tombola. Při vyhlášení tomboly je nutná osobní účast závodníka. Tažena budou všechna závodní čísla, při neúčasti vylosovaného čísla bude taženo číslo další.

Časový pořad

Bude upraven podle počtu příchozích. Ve 9.00 hodin bude zahájena první disciplína čtyřboje (60 m), další disciplíny budou následovat přibližně s 15-ti minutovými přestávkami.Předpokládané ukončení závodu do 12.00.

Popis hřiště ZŠ nám. 28. října a s umělým povrchem, je možné použít tretry, maximální délka hřebů je 9 mm.
Partneři závodů
  • Geodetická kancelář Souček
  • Město Tišnov
  • Vitar, s.r.o.
  • ZŠ Tišnov, nám. 28. října
  • ZŠ Tišnov, Smíškova
  • Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Atletický čtyřboj byl realizován za finanční podpory města Tišnova

Geodetická kancelář
Souček

Závodníci odpovídají za svůj zdravotní stav a startují na vlastní nebezpečí!

 

Atletický klub AK Tišnov, Alšova 976, 666 01 Tišnov, e-mail: martin.sebera@email.cz; tel.: 608 080 590