AK Tišnov, Alšova 976, 666 01 Tišnov, IČO 26599546
tel. 608 080 590, email: martin.sebera@email.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Tišnov, 27-8624350267 / 0100pořádá

Atletický čtyřboj pro děti (60 m, dálka, míček, vytrvalost)
26. v historii

Místo konání: Tišnov, hřiště u ZŠ nám. 28. října (GPS: 49°21'2.909"N, 16°25'23.790"E, odkaz na mapy.cz)
Den konání: sobota 16. června 2018 v 8.30 hod.


Kategorie

Ročník narození

předpřípravka II – chlapci a dívky

2011 až 16. 6. 2015

60 m, dálka, míček, 200 m

předpřípravka I – chlapci a dívky

2009-2010

60 m, dálka, míček, 400 m

přípravka – chlapci

2007-2008

60 m, dálka, míček, 600 m

přípravka – dívky

2007-2008

60 m, dálka, míček, 600 m

mladší žáci

2005-2006

60 m, dálka, míček, 800 m

mladší žákyně

2005-2006

60 m, dálka, míček, 600 m

starší žáci

2003-2004

60 m, dálka, vrh koulí, 1000 m

starší žákyně

2003-2004

60 m, dálka, vrh koulí, 800 m


Pořadatel

Atletický klub AK Tišnov

Hlavní rozhodčí

Martin Sebera

Závodní kancelář, šatny

ZŠ nám. 28. října v Tišnově (závodní kancelář otevřena od 8.15 hod)

Přihlášky

PŘIHLAŠUJTE výhradně elektronicky na této adrese.
Přihlašovat je možné do 15. 6. 2018, 23:59 hod.
Seznam přihlášených

!!! V nejmladší kategorii startují děti ve věku 3 let a starší
(v době konání závodu) !!!
Tzn. datum narození 16. 6. 2015 a starší.
Reagujeme tak na velký počet závodníků a tím velmi dlouhé trvání závodů. Děti mladší 3 let si mohou disciplíny zkusit v průběhu závodů, pokud nebudou na sektorech probíhat soutěže.

Prezentace závodníků

nejpozději v 8.15 hod.

Startovné

50 Kč

Technické podmínky

Závodí se podle pravidel atletiky.

Výsledky

Obdrží všichni zúčastnění na požádání e-mailem a budou zveřejněny na webu AK Tišnov.

Ceny

diplom + věcná cena, první 3 závodníci medaile.

Po vyhlášení výsledků čtyřboje bude uskutečněna tombola. Při vyhlášení tomboly je nutná osobní účast závodníka. Tažena budou všechna závodní čísla, při neúčasti vylosovaného čísla bude taženo číslo další.

Časový pořad

Bude upraven podle počtu příchozích. Ve 8.30 hodin budou zahájeny první disciplíny čtyřboje, další disciplíny následují neprodleně po uvolnění příslušného sektoru. Předpokládané ukončení závodu do 12.00 hod.

Popis hřiště ZŠ nám. 28. října a s umělým povrchem, je možné použít tretry, maximální délka hřebů je 9 mm.
Partneři závodů
  • Geodetická kancelář Souček
  • Město Tišnov
  • Vitar, s.r.o.
  • ZŠ Tišnov, nám. 28. října
  • ZŠ Tišnov, Smíškova
  • Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Atletický čtyřboj byl realizován za finanční podpory města Tišnova

Geodetická kancelář
Souček

Závodníci odpovídají za svůj zdravotní stav a startují na vlastní nebezpečí!

 

Atletický klub AK Tišnov, Alšova 976, 666 01 Tišnov, e-mail: martin.sebera@email.cz; tel.: 608 080 590