AK Tišnov, Alšova 976, 666 01 Tišnov, IČO 26599546
tel. 608 080 590, email: martin.sebera@email.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Tišnov, 27-8624350267 / 0100
Bojová hesla
listopad 2013 Jen dobře ozbrojená pravda vítězí...
říjen 2013 Když máš z něčeho strach,udělej to hned. Odvahu dostaneš později. (To když jsem se díval na první trénink překážek)
listopad 2011 Když Ti život (a trénink) nadělí citrón, připrav si Martini
říjen 2011 I pád na držku je pohyb dopředu...
březen 2008

Je to jak sen, co ráno rozpustil den,
nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil
volej k nebi přání a všechno bude k mání

prosinec 2007 Kanály se mění, krysy zůstávají...
listopad 2007 Silnější pes m _ _ _ !
říjen 2007 Nemožné je jen silné slovo, které kolem sebe rozhazují malí lidé, kteří si myslí, že je snadnější žít ve světě, kde budou jen dostávat, místo toho, aby objevovali sílu, která to dokáže. Nemožné není fakt. Je to postoj. Nemožné není tvrzení. Je to výzva. Nemožné je nevyužitá síla. Nemožné je dočasný stav. Nemožné neexistuje.
září 2007 Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle... (občas mrknout nestačí)
srpen 2007 Kvůli chybějícímu hřebíku ztratil kůň podkovu. Kvůli chybějící podkově pošel kůň. Kvůli chybějícímu koni nebyl doručen vzkaz. Kvůli nedoručenému vzkazu byla prohrána válka...
červen 2007 Dej a bude ti dáno, přej a bude ti přáno. Čestnost a pokora by měla vládnout i ve sportu.
Největší radostí je udělat radost druhému - kdo toto nechápe, těžko bude štěstí hledat.
květen 2007 Bojovat o štěstí, se zatnutou pěstí, nevěřit, že víla dobrá by ožila... (Landa)
duben 2007 Kdo je hoden, nechť vstoupí...
únor-březen 2007 Nadechnout se nad hladinou...
leden 2007 Buď připraven na nejhorší a chtěj to nejlepší...
prosinec 2006 Nejprve chodit, pak létat...
říjen_listopad 2006 Zhynul, však odvážil se velikého činu...
červen-červenec-srpen 2006 Příští stanice je peklo, i když slíbený byl ráj (Landa)
květen 2006 Netrénuj pro to, abys trénoval, ale proto, aby ses zlepšoval
březen 2006 S barvou ven, impresionisté !
prosinec 2005 Je jedno, jak trénuješ, hlavně že trénuješ...
Je jedno, jak trénuješ, když nevíš proč...
listopad 2005 Je mi jedno jak, zastavím rozjetej vlak. Je mi to jedno čím, prostě ho zastavím. (Landa)
Jen zatím nevím čím... Aspoň se pokusím...
leden-únor 2005 Jdi do boje vesele, neboť mrtví, kteří se nesmějí, jsou oškliví.
listopad_prosinec 2004 Lehčí už to nebude...
říjen 2004 Zbabělci se nepřihlásí, slaboši zemřou.

 

Petra & Martin Seberovi a jejich

Devět prostinkých myšlenek

  1. Nikdy nic nedělej pomalu. Všechno je ve sportu determinováno rychlostí. Síla, vytrvalost a obratnost jsou až druhotné faktory.
  1. Kdo chce něčeho dosáhnout, ať počítá s bolestivými tréninkovými metodami. Sebevětší objemy nemohou nahradit trénink, při němž se sportovec trápí a je mu na zvracení.
  1. Do výkonu se sčítá veškerá tréninková práce odvedená od nejútlejšího dětství až po dospělost.
  1. Velkou tréninkovou zátěž musejí zvládat už děti, a to děti od sedmi let. Průzkumy ukázaly, že to mohou dobře snášet a navíc se učí velmi tvrdě pracovat.
  1. Nějaký význam má pouze práce s velmi inteligentními sportovci. To je trochu složitější vztah. Totiž u většiny individuálních disciplín může k úspěchu dojít jen ten, kdo nalezne svůj optimální rytmus pohybu. Přirozený rytmus umožňuje šetřit energii organismu. Každé zrychlení nebo zpomalení člověka zbytečně vyčerpává. Hledání optimálního rytmu je ohromný boj; dokáže to jen velice inteligentní sportovec, a to nejdříve po deseti letech práce.
  1. Rytmus je rozhodujícím prvkem pro psychiku sportovce. Umožňuje totiž dostat se do transu, kdy sportovec necítí ani únavu ani bolest.
  1. Většina výkonů, které sportovci předvádějí, představuje asi 70–80% jejich maxima, protože podmínky nejsou nikdy ideální.
  1. Každý maximální výkon se v závěrečné fázi mění ve výkon silový. Rozhoduje jen hrubá síla a odolnost. Proto je potřeba v tréninku často pracovat na hranici vyčerpání, aby sportovec hrubou sílu a odolnost vyzkoušel a upevnil.
  1. Cítí-li se sportovec zcela vyčerpán, zbývají v organismu ještě tři čtvrtiny sil.

Tak co tomu říkáte? V Tišnově neříkají nic. Co řeknou Seberovci, je svaté.


převzato a upraveno od Francesca Conconiho