AK Tišnov, Alšova 976, 666 01 Tišnov, IČO 26599546
tel. 608 080 590, email: martin.sebera@email.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Tišnov, 27-8624350267 / 0100EVIDENCE TRÉNINKU A KONTROLA TRÉNOVANOSTI

Obecné hodnoty

-         Dny zatížení, Závody a starty, Čas zatížení (v hodinách), Regenerace (v hodinách), Omezení tréninku ze zdravotních důvodů

                                                                                    

Akcelerace (starty do 40 m)                                                               km/počet

-         všechny druhy startů (nízké, polovysoké, s „urychlovačem“, z poloh, odrazové) kromě výběhů do svahu a starty se zátěží.

                                                                                    

Max. rychlost (úseky do 60 m) (90-100 % max.)                                km/počet

-         úseky do délky 60 m (letmé, běh nadmaximální rychlostí - po nakloněné rovině, za vodičem, s „urychlovačem“, dálkařské rozběhy), závody ve sprintu do 100 m.

                                                                                    

Rychlostní vytrvalost I. intenzita (90-95 % max.)                                 km/počet

-         úseky do délky 150 m v rozmezí 90-95 % maxima (letmé, stupňované, rozložené, rov­noměrné, setrvačné). úseky 150-300 m v rozmezí 95-100 % maxima, závody na 150, 200, 300 a 400 m.

                                                                                    

Rychlostní vytrvalost II. intenzita (80-90 % max.)                                km/počet

-         úseky do délky 300 m v rozmezí 80-90 % max. (rovnoměrné, stupňované, rozložené), úseky 300-600 m v rozmezí 90-100 % maxima, rovinky a úhlopříčky s mezichůze

                                                                                    

Tempová vytrvalost 60-80 % max                                                      km/počet

-         úseky do délky 1000 m v rozmezí 60-80 % max., rovinky a úhlopříčky s meziklusem běhané uvedeným úsilím 60-80 %.

Obecná vytrvalost                                                                              km/počet

-         souvislý běh v terénu

Běh se zátěží (kopce, brzda, vesta)                                                     km/počet

-         starty a výběhy do svahu, tažení zátěže, běh s použitím brzdivých zařízení, běh s vestou ap.

                                                                                    

Odrazy (do 5 opakování / 6-x opak)                                                  počet/počet

-         odrazy do 5 opakování: všechny druhy odrazů prováděných snožmo, střídnonož a jed­nonož (vertikální i horizontální) maximální intenzitou, z místa i s rozběhem

-         6-x opakování: všechny druhy odrazů prováděných snožmo, střídnonož a jednonož maximální a nižší intenzitou a odrazy do 5 opakování nižší intenzitou (technické, rozcvičovací odrazy).

                                                                                    

Posilování s činkou (1-3 opakování /4-x onak.)                                   t/t

-         všeobecné posilování s činkou do 3 opakování v jedné sérii (90-100 % max.)

-         všeobecné posilování s činkou 4-x opakování a 1-3 opakování (méně než 90 % max.)

Typy cviků - trh, nadhoz, přemístění, dřep, „benčpres“, výraz od prsou, z ramen, výstupy, výskoky z podřepu, rotace, upažování, předklon - vzpřim (dráha pohybu činky musí být minimálně 40 cm).

                                                                           

Speciální posilování s náčiním /odhody                                                počet opak./ počet opak.

-         napodobivá cvičení se zátěží (činka, kotouč, vesta apod.)

Typy cviků: koulařský sun s činkou na ramennou, diskařská otočka s žerdí, oštěpařský švih kotoučem v odhodovém postavení, tyčařské sbalení s manžetami na kotnících, dálkařské a výškařské odrazy s vestou.

-         odhody (hody a vrhy) koulí, kotoučů, medicinbalů, kamenů apod.

                                                                                    

Posilování bez náčiní břicho + záda (pletenec ramenní)                         série/série

-         všechny druhy cviků zaměřených na posilování břišních a zádových svalů

-         všechny druhy cviků zaměřených na posilování pletence ramenního (shyby, kliky, tyčkařské sbalení, šplh, kliky ve stoji na rukou apod.)

                                                                                                    

Trenažéry - izokinetické posilování nohy/paže                                     počet opak./ počet opak.

-         Posilování na všech druzích trenažérů, izokinetické posilování a dále posilování s činkou, kde dráha činky je menší než 40 cm (např. poskoky a výpony s činkou).

 

Překážky max. intenzita (na 3) / průprava a přek. intenzita III. počet př. / počet př.

-         přeběhy 1-5 přek. se startem nebo z náběhu max. intenzitou, závody na 50, 60 a 110 m př.

-         všechny ostatní přeběhy l-x překážek s 1,3 a více kroky mezi překážkami (i se zkráce­nými mezerami, stranou apod.); překračování překážek

 

Dálka z celého rozběhu / ze zkráceného                                              počet/počet

Výška z celého rozběhu / ze zkráceného                                             počet/počet

Tyč z celého rozběhu/ ze zkráceného                                                   počet/počet

Koule sun / z místa                                                                             počet/počet

Disk otočka / z místa                                                                          počet/počet

Oštěp z celého rozběhu / ze zkráceného + z místa                               počet/počet

Posledních šest speciálních tréninkových ukazatelů (STU) postihuje technickou přípravu skokanských a vrhačských disciplín. V čitateli evidujeme závodní provedení skoku z celé­ho rozběhu (vrhu se sunem, otočkou, z rozběhu). Ve jmenovateli evidujeme průpravu k těmto disciplínám - skoky ze zkráceného rozběhu a průpravné prvky nebo vrhy a hody z místa.

Gymnastika / cviky pohyblivosti                                                          počet nástupů / hod

-         cviky síly a obratnosti na nářadí, akrobacie, cvičení na trampolíně apod.

-         cviky na zvýšení kloubní pohyblivosti a svalové pružnosti

Doplňky / SBC                                                                                  hod / km

-         ostatní sporty, SBC - běžecká abeceda